Εσπερινός Αγ. Μαρίνας στον εορτάζοντα Ι. Ναό της στην Ενορία Μιαμού, 16/7/2020.