Εργασίες εισόδου ανεγειρόμενων Γραφείων της Ι. Μητροπόλεώς μας, 16/3/2019.