Εργασίες ανεγειρόμενων Γραφείων της Ι. Μητροπόλεώς μας, 9/4/2019.