Το Φ.Ε.Κ. της Πολιτείας για τις Λειτουργίες και τις ιεροτελεστίες, από 31.3.2020 έως 11.4.2020.

Το Φ.Ε.Κ.