Επίσκεψη αντιπροσωπείας της Ε τάξης του Δημοτικού Σχολείου Αγ. Δέκα, στο Κέντρο Τουριστικής Πληροφόρησης Μεσαράς που λειτουργεί το Πολιτιστικό Κέντρο της Ι. Μητροπόλεώς μας, στην αίθουσα του Ι. Κ. Ν. Αγ. Νεκταρίου Μοιρών, 8/10/2022.