Εορτή Αγ. Δέκα, 23-12- 2016.

Εορτή των Αγ. Δέκα 23/12/2016