Εορτή του Αγ. Πνεύματος, οικισμός Αξεντίου, 2012

Από την εορτή του Αγ. Πνεύματος, στον οικισμό Αξεντίου, 2012