Εορτή Αγ. Παρθενίου και Ευμενίου των εν Κουδουμά, Eις Πρεσβύτερον χειροτονία του Διακόνου Πορφυρίου, 10/7/2020.