Εορτή Αγ. Δημητρίου, στην Ενορία Καστελλίου Μονοφατσίου, 26/10/2020.