Εορτή Αγ. Δέκα, στην Ενορία Αγ. Δέκα, 23-12- 2022.