Εορτή Αγ. Αντωνίου στην Ι. Μονή Βροντησίου, χειροτονία Μοναχού Τιμοθέου σε Διάκονο, 17/1/2019.