Εξετάσεις Σχολής Βυζ. Μουσικής «Αγ. Τίτος», 30/6/2021.