Εκδρομή των νεανικών συνάξεων (Ανατολική Κρήτη – Σπιναλόγκα 5-2-2011)

Από την εκδρομή των νεανικών συνάξεων της Ι. Μητροπόλεώς μας στην Ανατολική Κρήτη – Σπιναλόγκα 5-2-2011