Εκδρομή του τμήματος αγιογραφίας (Ιανουάριος 2011)

Από εκδρομή του τμήματος αγιογραφίας στην Ι. Μητρόπολη Πέτρας και Χερρονήσου (Ιανουάριος 2011)