Εκδρομή παιδιών της Κατασκήνωσης της Ι. Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στον Ι. Ναό Αγ. Δέκα, στους Αγίους Δέκα, 21/4/2018.