Εκδήλωση του LEADER Μεσαράς της Αναπτυξιακής Ηρακλείου, στο Πολιτιστικό μας Κέντρο, 9 Ιουλίου 2020.