Εκδήλωση στο Γυμνάσιο – Λύκειο Πόμπιας για τον Στρατηγό Γεώργιο Κατεχάκη, 19/4/2019.