Εκδήλωση Μ. Ἑβδομάδος, Τυμπάκι 2014

agiografi (3)

Ἀπό ἐκδήλωση Μ. Ἑβδομάδος, Τυμπάκι 2014