Εκδήλωση λήξης των δραστηριοτήτων του τμήματος Σχολής Αγιογραφίας και του τμήματος Ψηφιδωτού, Ιούνιος 2014

Από την εκδήλωση λήξης των δραστηριοτήτων του τμήματος Σχολής Αγιογραφίας και του τμήματος Ψηφιδωτού, στον αύλειο χώρο του Γυμνασίου Μοιρών, Ιούνιος 2014