Εγκύκλιος Πρωτοχρονιάς 2023.

Ἐγκύκλιος τοῦ Μητροπολίτου Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακαρίου,

γιά τήν Πρωτοχρονιά τοῦ 2023.

 

 

Πρός τόν Ἱερό Κλῆρο, τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες καί τό εὐσεβές πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας

 

Ἀγαπητοί μου,

Ἀφήσαμε πίσω μας τό ἔτος 2022 καί μπήκαμε στό νέο ἔτος 2023. Μιά ἁπλή ἐπισκόπηση νά κάνει κάποιος ἐπί τῶν γεγονότων πού διαδραματίστηκαν κατά τό ἀπερχόμενο ἔτος, ἀλλά καί κατά τά τελευταῖα χρόνια πού πέρασαν, θά δεῖ ὅτι, χρόνο μέ τόν χρόνο, οἱ διάφορες παρουσιασθεῖσες κρίσεις ἀντί νά ἐλλατώνονται ἐπαυξάνονται. Ἄν θέλει, μάλιστα, νά ἐμβαθύνει στά αἴτιά τους, ἀναζητῶντας ὅμως τόν πυρῆνα τους καί ὄχι τήν ἐπιφάνειά τους, θά διαπιστώσει ὅτι τά αἴτια αὐτά ἔχουν πνευματικό ὑπόβαθρο.

Τά παγκοσμοιοποιημένα κέντρα τῶν ἐξουσιῶν τοῦ κόσμου, ἀπομακρυσμένα ὅπως εἶναι ἀπό τόν Θεό, δέν θέλουν νά δοῦν τό πνευματικό ὑπόβαθρο τῶν κρίσεων, μαίνονται κατά τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ, ἀποχριστιανοποιοῦν τό κάθε τί καί εἰσάγουν, μέ νόμους, πρότυπα μέ πρωτόγνωρα ἰδανικά καί παρανοϊκά ἤθη. Τό εἴδαμε αὐτό, μεταξύ ἄλλων, πολλῶν καί διαφόρων, τραγικῶν γεγονότων καί ἐπαίσχυντων πράξεων πού ἔγιναν κατά τό ἀπερχόμενο ἔτος.

Ἡ νέα μορφή τοῦ κόσμου, ἀφέντη ἔχει τόν τυφῶνα τοῦ ἀθεϊσμοῦ, πού προσδιορίζει τούς κανόνες τοῦ σύγχρονης ζωῆς καί κυριάρχη ἔχει τή δίνη τῆς φιλαυτίας, πού σάν λαίλαπα ρουφᾶ ψυχές κάνοντάς τις πνευματικά ἄρρωστες καί νεκρές. Ἡ κατάσταση αὐτή ἀποπροσανατολίζει ἀπό τόν Θεό, προβάλλει μόνο γήινες καί μάταιες ἐπιδιώξεις καί κάνει τούς ἀνθρώπους νά μοιάζουν σάν τούς υἱούς τῶν ἀνθρώπων[1], στό χτίσιμο τοῦ Πύργου τῆς Βαβέλ, ὅπου, εἶπαν μεταξύ τους: «…ἐλᾶτε νά οἰκοδομήσουμε γιά τόν ἑαυτό μας μιά πόλη καί ἕνα πύργο, τοῦ ὁποίου ἡ κορυφή θά φθάνει ὡς τόν οὐρανό καί ἔτσι θά κάνουμε ὄνομα γιά τούς ἑαυτούς μας…»[2]. Ποιό ἦταν τό ἀποτέλεσμα αὐτῶν τῶν ἐπιδιώξεων; Σύγχυση, διασκορπισμός καί διάλυση.

Παραλληλίζοντας τήν τότε Βαβέλ μέ τή Βαβέλ τῶν καιρῶν μας, βλέπουμε πώς οἱ ὑψώσεις καί τῆς μιᾶς καί τῆς ἄλλης, οἱ ὁποῖες μάλιστα ἔφθασαν «…ἕως τοῦ οὐρανοῦ…»[3], γιγαντώθηκαν μέ τήν ὑπερηφάνεια καί τήν ἐγωπάθεια καί φυσικά χωρίς Θεό, χωρίς ντροπή, χωρίς μετάνοια.

Ποῦ δέ στήν ἐποχή μας, λίγη συστολή; Ποῦ στούς καιρούς μας, λίγη ταπείνωση; Πολύ δέ περισσότερο, ποῦ τό παράδειγμα τῆς ταπείνωσης τοῦ Χριστοῦ; Ἀντί τούτου, ὑψώσαμε τόν ἐγωϊσμό μας ὡς τόν οὐρανό, ὅπως στή Βαβέλ τῆς σύγχυσης καί βουλιάξαμε τήν πίστη μας μέσα στήν ἄρνηση τοῦ Θεοῦ, στή ζωή καί στά ἔργα μας. Ποιό τό ἀποτέλεσμα; «Ἔξωθεν μάχαι, ἔσωθεν φόβοι…»[4], δηλαδή «…πόλεμοι ἀπ᾽ ἔξω, φόβοι ἀπό μέσα…», κατά πώς τό εἶπε ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, γιά κάποια περίοδο τῆς ἐποχῆς του.

Μάχες, φόβοι, ἀβεβαιότητα καί τόσα ἄλλα ὅμοιά τους διαφαίνονται γιά τό μέλλον, ἄν ὅλοι μας δέν μετανοήσουμε γιά τόν κόσμο πού φθιάξαμε μέ τά δικά μας χέρια. Παρατηροῦμε σκοπούς καί στόχους πού παραβλέπουν ἐντελῶς τήν καλλιέργεια τῆς πνευματικῆς πλευρᾶς τοῦ ἀνθρώπου καί ἔτσι τό ἐγώ συνεχῶς μεγαλώνει, γίνεται ὑπερφίαλο καί ἀτίθασο πού ξεπέρασε πλέον τόν γνωστό ἀτομικισμό καί ἔφθασε στόν ἄκρατο αὐτοθαυμασμό.

Ἀντί, λοιπόν, ἄλλων λόγων καί ἀναφορῶν γιά τό νέο ἔτος 2023, νά σταθοῦμε ὅλοι στήν ἀνάγκη γιά τήν ἀπόκτηση τῆς εὐλογημένης ταπείνωσης καί τῆς ἐν γένει ἐν Χριστῷ ζωῆς, ὅπως ἡ Ὀρθόδοξη Πίστη μας τό βιώνει καί τό διδάσκει, διά τῆς προτροπῆς τῆς Καινῆς Διαθήκης, ἡ ὁποία λέει: «…μή κάνετε τίποτε ἀπό ἀνταγωνισμό ἤ ἀπό ματαιοδοξία, ἀλλά μέ ταπεινοφροσύνη ἄς θεωρεῖ κάθε ἕνας τόν ἄλλο ἀνώτερό του…»[5].

Εὐχόμαστε καλή χρονιά γιά ὅλους, μέ τήν εὐλογία τοῦ Τρισάγιου Θεοῦ μας, διά πρεσβειῶν τοῦ Ἁγίου Βασιλείου τοῦ Μεγάλου.

 

Ὁ Μητροπολίτης

 

 

 

† Ὁ Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Μακάριος

[1]Γεν. 11,5.

[2]. …δεῦτε οἰκοδομήσωμεν ἑαυτοῖς πόλιν καὶ πύργον, οὗ ἔσται ἡ κεφαλὴ ἕως τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ποιήσωμεν ἑαυτοῖς ὄνομα…, Γεν. 11,4.

[3]. Γεν. 11,4.

[4].Β΄ Κορ. 7,5.

[5]. ….μηδὲν κατὰ ἐριθείαν ἢ κενοδοξίαν, ἀλλὰ τῇ ταπεινοφροσύνῃ ἀλλήλους ἡγούμενοι ὑπερέχοντας ἑαυτῶν…, Φιλιπ. 2,3.