Εγκύκλιος προς τους Αιδεσ. Εφημερίους για την Σχολή Βυζ. Μουσικής 11.9.2005

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Εν Μοίραις, τη 11η Σεπτεμβρίου 2005

Προς
Τους Αιδεσιμωτάτους Εφημερίους της καθ?  Ημάς Ιεράς Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας
Είναι ορατή η ανάγκη παντού για την δημιουργία διαφόρων σχολών εκκλησιαστικών τεχνών (Αγιογραφίας, ξυλογλυπτικής κ.λ.π.) ως και διαφόρων μορφωτικών τομέων μέσα στα πλαίσια της Ορθοδόξου Παραδόσεως.
Ιεραρχούντες τις ανάγκες προτάσουμε την προσπάθεια δημιουργίας σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας.
Προτρεπόμεθα, όπως ανακοινώσετε τούτο επαρκώς επ εκκλησίας, ενημερώσετε καταλλήλως τους ενορίτες σας και μέχρι νεωτέρας εγγράψετε εκείνους που ενδιαφέρονται για την εκμάθηση της ιερής αυτής τέχνης.
Για τις λεπτομέρειες περί της λειτουργίας της εν λόγω σχολής θα συζητήσουμε κατά τις ανά Αρχιερατική Περιφέρεια προσεχείς συνάξεις μας.-
Μετά πατρικών ευχών

Ο Μητροπολίτης
Ο ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ