Εγκύκλιος για την έναρξη των δραστηριοτήτων του Πολιτιστικού Κέντρου της Ι. Μητροπόλεως για το σχολικό έτος 2012-2013

Μοῖρες, 24 Ὀκτωβρίου 2012

Ἀριθμ. Πρωτ. 1653
Ἀριθμ. Διεκπ. 921 Ἀριθμ. Φ. 11

Πρός
Τό εὐσεβές πλήρωμα τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας

Ἀγαπητοί μου,

Ἡ Τοπική μας Ἐκκλησία συνεχίζει καί κατά τό νέο ἐκκλησιαστικό ἔτος τίς δραστηριότητες μέσα ἀπό τό Πολιτιστικό Κέντρο – Ἐπικοινωνιακό καί Μορφωτικό Ἵδρυμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Σᾶς πληροφοροῦμε ὅτι ἐφέτος θά λειτουργήσουν τά ἑξῆς τμήματα:

α) Τμῆμα νεανικῶν συνάξεων γιά παιδιά Δημοτικοῦ καί νέους Γυμνασίου καί Λυκείου, στίς Μοῖρες καί στό Τυμπάκι. Στίς δραστηριότητές τους συμπεριλαμβάνονται προβολές ταινιῶν, εἰκαστικές δημιουργίες, θεατρικές ὁμάδες, χορωδία, ἐπιτραπέζια παιχνίδια, ἐκδρομές, ἐξορμήσεις καί ἄλλες,

β) Τμῆμα ἁγιογραφίας γιά νέους καί μεγαλύτερους, στά τμήματα Μοιρῶν, Τυμπακίου καί Ἁγίας Βαρβάρας,

γ) Τμῆμα μάθησης μουσικῶν ὀργάνων, στίς Μοῖρες καί στό Τυμπάκι,

δ) Τμῆμα Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς, στά τμήματα Μοιρῶν, Τυμπακίου, Ἁγίας Βαρβάρας καί Πύργου Μονοφ. καί

ε) Τμῆμα ψηφιδωτοῦ, στίς Μοῖρες.

Παρακαλοῦμε νά προτρέψετε κυρίως τούς νέους νά συμμετάσχουν στήν προσπάθεια τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία θέλει νά τούς βοηθήσει στούς δύσκολους καιρούς πού διερχόμαστε.-

Μέ θερμές πατρικές εὐχές
Ὁ Μητροπολίτης
† Ὁ Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Μακάριος

Από τον Αγιασμό της έναρξης των δραστηριοτήτων έτους 2012 – 13