Εγκύκλιος για την έναρξη λειτουργίας του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Ι. Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας «Ο Εύδιος Λιμήν» 101,9 FM

nea_afisa_r_s

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΌΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

 

Ἀριθμ. Πρωτ. 568                                                                                                                                 Μοῖρες, 6 Ἀπριλίου 2016

Ἀριθμ. Διεκπ. 264 Ἀριθμ. Φ. 11

Πρός τούς εὐλαβεστάτους κληρικούς, πρός τούς ὁσιωτάτους μοναχούς καί πρός τό εὐσεβές πλήρωμα τῆς καθ̉ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας

 

Ἀγαπητοί μου,

Σᾶς εἶναι γνωστό ὅτι ἀπό τήν 1η Μαρτίου τοῦ ἔτους 2008, ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας λειτούργησε ραδιοφωνικό πρόγραμμα, τό ὁποῖο σταμάτησε νά λειτουργεῖ, ἀπό τίς ἁρμόδιες ἀρχές, τόν Ἰούλιο τοῦ ἔτους 2014, ἔνεκα ἔλλειψης ὅλων τῶν προαπαιτουμένων ἀπό πλευρᾶς Νόμου.

Μετά ἀπό πολλές προσπάθειες, τό Πολιτιστικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας, προέβη στίς ἀπαιτούμενες ἐνέργειες καί πρόσφατα, ἀγόρασε τήν προβλεπόμενη ραδιοφωνική ἄδεια καί ἵδρυσε Ραδιοφωνικό Σταθμό μέ τήν ἐπωνυμία: Ραδιοφωνικός Σταθμός Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας, «Ὁ Εὔδιος Λιμήν», δηλαδή, «Τό ἀπάνεμο λιμάνι». Ὁ Ραδιοφωνικός Σταθμός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ἐκπέμπει ἤδη στή ραδιοσυχνότητα τῶν 101,9 στά F M.

Εὐχαριστοῦμε πολύ, ἐκείνους πού βοήθησαν καί βοηθοῦν τό ἐν λόγῳ ἔργο, τούς δωρητές καί τίς Ἱερές Μονές καί Ἐνορίες, ἐκεῖνες πού συνέδραμαν οἰκονομικά, ὥστε νά ἀγορασθεῖ ἡ παραπάνω ραδιοφωνική ἄδεια. Κατά τή Θεία Λειτουργία μνημονεύουμε καταλλήλως καί εὐγνωμόνως καί ὑπέρ τῶν δωρητῶν καί συνδρομητῶν γιά τήν ἀπόκτηση καί λειτουργία ἐκκλησιαστικοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ στήν περιοχή μας.

Ἐκτός ἀπό τίς προαναφερθεῖσες εὐχαριστίες ἐπιθυμοῦμε νά ὑπομνήσουμε σέ ὅσους βοήθησαν καί βοηθοῦν τό ἔργο αὐτό, ὅτι μέ τή συνδρομή τους γίνονται πρόξενοι πνευματικῆς ἀνάπαυσης γιά ἀρκετούς ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι ρωτοῦσαν συχνά πότε θά ἀρχίσει ἡ ἀδιάκοπη λειτουργία Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. Ἡ προσφορά τους θά γίνεται, κάθε μέρα, ἀφορμή πνευματικῆς ὠφέλειας, μέ τήν ἀναμετάδοση Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, Θείων Λειτουργιῶν καί μέ τίς διάφορες ἐνδιαφέρουσες ἐκπομπές του.

Παρακαλοῦμε: σημειώσετε τή συχνότητα τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας, «Ὁ Εὔδιος Λιμήν», ἡ ὁποία εἶναι 101,9 στά F M καί ἐνημερώσετε σχετικά ὅσους ἐνδιαφέρονται νά ἀκοῦνε ἐκκλησιαστικό ραδιόφωνο.

Μελλοντικά, ἐκτός ἀπό τήν ἀναμετάδοση τοῦ ραδιοφωνικοῦ προγράμματος τῆς «Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας», ἀπό τόν Ραδιοφωνικό μας Σταθμό, θά ἀκοῦτε καί τό τοπικό μας πρόγραμμα.

Ἀφοῦ εὐχαριστήσουμε καί πάλι ὅσους συμπαραστάθηκαν στό προαναφερθέν ἔργο, εὐχόμαστε πρός ὅλους νά ἑορτάσετε μέ ἐσωτερική εὐφροσύνη τίς ἅγιες ἡμέρες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καί τῆς Ἁγίας Ἀναστάσεως.

Μετά θερμῶν πατρικῶν εὐχῶν

Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Μακάριος