Εγκαίνια Ι. Ναού Αγ. Νικολάου 2009

Εγκαίνια Ι. Ναού Αγ. Νικολάου Ενορία Εθιάς, 4-6-2009