Δελτίο Τύπου τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, 23/8/2017.

Σεμνοπρεπῶς καί ἱεροπρεπῶς, ἑορτάσθηκε ἀπό τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, κατόπιν ὁμοφώνου Ἀποφάσεώς Της, ἡ ἐπέτειος τῆς συμπληρώσεως δέκα ἐτῶν (2006 – 2016), Ἀρχιεπισκοπικῆς Διακονίας τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Εἰρηναίου, Προέδρου τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης.

Συγκεκριμένα, τό πρωΐ τῆς Τετάρτης, 23ης Αὐγούστου 2017, ἡμέρα τῶν ὀνομαστηρίων τοῦ Σεβασμιωτάτου Πρωθιεράρχου, τελέσθηκε Συνοδική Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Μηνᾶ Ἡρακλείου, στήν ὁποία μετεῖχε καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Ἐκπρόσωπος τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.

Πρό τῆς ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σεβαστείας κ. Δημήτριος ὁμίλησε σχετικῶς ἀναγνώσας καί κατάλληλον τῇ περιστάσει Πατριαρχικόν Γράμμα, τό ὁποῖον καί ἐπέδωκε εἰς τόν Τιμώμενον Πρωθιεράρχην τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης.

Εἰς τό ὡς εἴρηται Σεπτόν Πατριαρχικόν Γράμμα, ὁ Παναγιώτατος, μεταξύ ἄλλων, ἀνέφερεν: “Ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ εἰρηνωνύμου Πρωθιεράρχου τῆς ἐν Κρήτῃ Ἐκκλησίας τιμῶμεν τόν ἀνεξίκακον καί φιλόκαλον, τόν φιλόστοργον καί εἰρηνοποιόν Ἱεράρχην, διά τόν ὁποῖον ἰσχύουν ἐπακριβῶς οἱ λόγοι Βασιλείου τοῦ Μεγάλου. Τούτους προσφέρομεν σήμερον ὑμῖν ἐκ καρδίας, προσφιλέστατε ἀδελφέ καί συλλειτουργέ, ἅγιε Κρήτης, ὡς εὐχήν: εἴθε νά συνεχίσητε ἐπί χρόνους πολλούς καί ἐν ἀκμῇ ὑγείας νά εἶσθε «ἔρεισμα πατρίδος, Ἐκκλησιῶν κόσμος, στῦλος καί ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας, στερέωμα τῆς εἰς Χριστόν πίστεως, οἰκείοις ἀσφάλεια (P.G. 32, 305Α)” .

Ἀπό πλευρᾶς τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης προσεφώνησε ὁ, ἐπίσης ἑορτάζων τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ, Σεβ. Μητροπολίτης Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων κ. Εἰρηναῖος, ἀναφερθείς μετά θερμῶν λόγων εἰς τόν Πρόεδρον τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης.

Ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖος, ἐμφανῶς συγκινημένος, ἐξέφρασε ἐγκάρδιες εὐχαριστίες γιά ὅλες τίς ἐκδηλώσεις τιμῆς πρός τό Πρόσωπό Του καί ἀνέφερε χαρακτηριστικά ὅτι ἐπιτελεῖ μόνον τό χρέος τῆς ἀποστολῆς του, μέ ποιμαντική ἀγωνία καί μέριμνα, ὑπέρ τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ἀναφερθείς μετ’ εὐγνωμοσύνης εἰς τό Πάνσεπτο Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί τόν Σεπτό Προκαθήμενο Αὐτοῦ, τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες, τόν Ἱερό Κλῆρο καί ὅλους ὅσοι προσῆλθαν, ἐγγύς καί μακράν, διά νά εὐχηθοῦν καταλλήλως.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας, πραγματοποιήθηκε, μέ μεγάλη ἐπιτυχία καί πάνδημη συμμετοχή, Τιμητική Ἐπετειακή Ἐκδήλωση, στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Πέτρου Μπεντενάκι, στήν παραλιακή Λεωφόρο τοῦ Ἡρακλείου. Στήν ἐκδήλωση παρουσιάσθηκε πρόγραμμα Βυζαντινῶν ὕμνων ἀπό τόν καταξιωμένο καί ἄρτιο Χορό Ψαλτῶν, «Οἱ Κρῆτες Μαΐστορες», καθώς καί σχετικά τραγούδια ἀπό τήν Παιδική – Νεανική Χορωδία τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητας Ἡρακλείου. Kεντρικός ὁμιλητής ἀπό πλευρᾶς τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης ἦταν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε μέ λόγο γλαφυρό στήν Ἀρχιεπισκοπική Δεκαετία τοῦ Πρώτου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης. Ἐπίσης, ἔγινε ἡ προβολή ταινίας ἀπό τούς Ἀρχιεπισκοπικούς βηματισμούς τῆς ἑορταζομένης δεκαετίας καί παρουσιάσθηκε Ἔκθεση φωτογραφικού ὑλικοῦ. Τήν Ἐκδήλωση κατέκλεισε ἡ εὐφήμως γνωστή οἰκογένεια Ζαϊμάκη, μέ τήν μουσική ἀπόδοση τῆς Κυριακῆς προσευχῆς.

Στήν Ἐπετειακή αὐτή Ἐκδήλωση τόν χαιρετισμό τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου μετέφερε ὁ Ἐκπρόσωπος Αὐτοῦ, Σεβ. Μητροπολίτης Σεβαστείας κ. Δημήτριος, ἐνῶ τίς συγχαρητήριες προσρήσεις τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πάπα καί Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς κ.κ. Θεοδώρου, τοῦ Κρητός, ἐκόμισεν ὁ Ἐκπρόσωπος Αὐτοῦ, Σεβ. Μητροπολίτης Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γεράσιμος.

Καταληκτικῶς ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖος, ἐξέφρασε τήν εὐγνωμοσύνην Αὐτοῦ πρός ὅλους τούς μετέχοντας εὐχηθείς ὁ Παντοκράτωρ Κύριος νά χαρίζει εἰς τόν καθένα ἀταλάντευτη πορεία εἰς τήν ἀποστολή καί τό χρέος του.

Στή Συνοδική Θεία Λειτουργία καί τήν Ἐπετειακή Τιμητική Ἐκδήλωση ἔλαβαν μέρος οἱ κ.κ. Σωκράτης Βαρδάκης καί Ἐμμανουήλ Θραψανιώτης, Βουλευτής, ὁ κ. Σταῦρος Ἀρναουτάκης, Περιφερειάρχης Κρήτης, ὁ κ. Βασίλειος Λαμπρινός, Δήμαρχος Ἡρακλείου, ὁ κ. Ἰωάννης Μαστοράκης, Δήμαρχος Χερσονήσου, ὁ κ. Κων. Μαμουλάκης, Δήμαρχος Μαλεβιζίου, Ἀντιπεριφερειάρχες, Ἀντιδήμαρχοι, ὁ Ταξίαρχος Γρηγόριος Κοκολάκης, Διοικητής 5ης Μεραρχίας Κρητῶν, ὁ Ταξίαρχος Κων. Λαγουδάκης, Γεν. Ἀστυνομικός Διευθυντής Κρήτης, ὁ Ταξίαρχος Ἰωσήφ Κανακουσάκης, Ἀστυνομικός Διευθυντής Ἡρακλείου, ὁ κ. Γεώργιος Ἀλεξανδράκης, Περιφερειακός τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος, ὁ Πλοίαρχος κ. Εὐθύμιος Δουβῆς, Λιμενάρχης Ἡρακλείου, ὁ ἐλλογ. κ. Εὐάγγελος Καπετανάκης, Πρόεδρος τοῦ ΑΤΕΙ Κρήτης, ἐκπρόσωποι τῆς Πρυτανείας τοῦ Πανεπιστημίου Κρήτης, τῆς Ἐφορείας Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων, Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, κληρικοί καί Μοναστικές Ἀδελφότητες ἀπό ὅλη τή Μεγαλόνησο Κρήτη καί πλῆθος πιστῶν.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος εὐχαριστεῖ ὅλους ὅσοι προσῆλθαν, ἀνταποκρινόμενοι εἰς τό κάλεσμά Της καί ἐξέφρασαν μέ κάθε τρόπο τήν ἐποφειλομένη τιμή καί εὐχαριστία, ὡς καί τόν προσήκοντα σεβασμό, πρός τόν Τιμώμενο Πρωθιεράρχη καί Σεπτό Πρόεδρο τῆς Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖο.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης