Δελτίο τύπου εκδήλωσης του τμήματος αγιογραφίας, για το Πάθος του Κυρίου και τη Μ. Εβδομάδα 2011

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ – ΟΜΙΛΙΩΝ

Πρός
Τό εὐσεβές πλήρωμα τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας

Ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας εὑρίσκεται στήν εὐχάριστη θέση νά σᾶς προσκαλέσει στή ἐκδήλωση τῶν νέων τοῦ τμήματος Αγιογραφίας τοῦ Ἐπικοινωνιακοῦ καί Μορφωτικοῦ Ἱδρύματος τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας.
Ἡ γιορτή αὐτή θά πραγματοποιηθεῖ τήν Παρασκευή 15 Ἀπριλίου 2011, καί ὥρα 7.00 τό ἀπόγευμα στήν αἴθουσα τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Νεκταρίου Μοιρῶν.
Παρακαλοῦμε πολύ νά τιμήσουμε ὅλοι μέ τήν παρουσία μας τήν ἐκδήλωση τοῦ τμήματος Ἁγιογραφίας τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας, τήν ὁποία ἑτοίμασαν μέ πολλή φροντίδα καί κόπο.
Ἡ ἐκδήλωση συμπεριλαμβάνει πρόγραμμα, για το Πάθος του Κυρίου και την Μεγάλη Εβδομάδα.
Μήν ξεχάσουμε λοιπόν νά παρευρεθοῦμε τήν Παρασκευή 15 Ἀπριλίου 2011 καί ὥρα 7.00 τό ἀπόγευμα στήν αἴθουσα τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Νεκταρίου Μοιρῶν, στήν ἐκδήλωση τῶν παιδιῶν μας.-

Μέ θερμές ἑόρτιες εὐχές
Ὁ Μητροπολίτης
† Ὁ Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Μακάριος