Δεκέμβριος 2016

Δεκέμβριος 2016

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Γορτύνης και Αρκαδίας κ. Μακάριος:

-Την Πέμπτην 1ην Δεκεμβρίου 2016, ησχολήθη με την προετοιμασίαν δια την έκδοσιν του ημερολογίου της Ι. Μητροπόλεως του έτους 2017.
-Την Παρασκευήν 2αν Δεκεμβρίου 2016, μετέβη εις Ηράκλειον και μετέσχε των εργασιών της Συνεδρίας της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης. Το απόγευμα ανεχώρησεν εξ Ηρακλείου δια την, εν Κολυμβαρίω, Ορθόδοξον Ακαδημίαν Κρήτης και μετέσχε των εργασιών του 2ου Ιεροψαλτικού Συνεδρίου Κρήτης, με θέμα: «Η ψαλτική τέχνη στη σύγχρονη εκκλησιαστική και κοινωνική πραγματικότητα», ως εκπρόσωπος της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, μετέφερε την αγίαν ευλογίαν της Ι. Συνόδου εις τους εισηγητάς και συνέδρους του ειρημένου Συνεδρίου και ωμίλησε κατά το Συνέδριον δι΄ειδικής εισηγήσεως. Το εσπέρας επέστρεψεν εις την Έδραν αυτού.
-Το Σάββατον 3ην Δεκεμβρίου 2016, εδέχθη τον κ. Θεόδουλον Ζεάκην, εξ Ηρακλείου. Τη αυτή ημέρα ησχολήθη με την προετοιμασίαν δια την έκδοσιν του ημερολογίου της Ι. Μητροπόλεως του έτους 2017.
-Την Κυριακήν 4ην Δεκεμβρίου 2016, εορτή της Αγ. Βαρβάρας, ελειτούργησεν εις τον εορτάζοντα Ι. Ναόν Αγ. Βαρβάρας της ομωνύμου Κωμοπόλεως, εν τη Θ. Λειτουργία εχειροτόνησε τον Ιερολ. Διάκονον Γεώργιον Μωραϊτάκην, εκ Τεφελίου, εις Πρεσβύτερον και ωμίλησε περί της ιερωσύνης.
-Την Δευτέραν 5ην Δεκεμβρίου 2016, εδέχθη την κ. Μαρίαν Βασιλάκη, εντεταλμένη του τμήματος θεατρικού παιχνιδιού και εικαστικού εργαστηρίου του Πολιτιστικού Κέντρου – Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ι. Μητροπόλεως, με την οποίαν είχε συνεργασίαν δια θέματα της ειρημένου τμήματος και τον κ. Ιωσήφ Αλυγιζάκην, εξ Αγ. Δέκα.
-Την Τρίτην 6ην Δεκεμβρίου 2016, ησχολήθη με την προετοιμασίαν δια την έκδοσιν του ημερολογίου της Ι. Μητροπόλεως του έτους 2017.
-Την Τετάρτην 7ην Δεκεμβρίου 2016, εδέχθη τον κ. Παν. Μόσχον, Αγιογράφον, εξ Ηρακλείου, τον κ. Στυλιανόν Τζανάκην, εκ Μοιρών και τον Αιδεσ. Πρωτ. Βασίλειον Κοκαράκην, Εφημέριον του Ι. Μ. Ν. Αγ. Γεωργίου Μοιρών. Το απόγευμα ησχολήθη μετά της ανανεώσεως της ιστοσελίδος της Ι. Μητροπόλεως.
-Την Πέμπτην 8ην Δεκεμβρίου 2016, εδέχθη τον κ. Αλέξανδρον Χριστοφάκην, εκ Σίβα, την κ. Ειρήνην Χαραλαμπάκη, εκ Σίβα και την κ. Ευαγγελίαν Ιερωνυμάκη, εκ Σίβα. Το απόγευμα εδέχθη τον Πανοσ. Αρχιμ. Μακάριον Σπυριδάκην, Ηγούμενον της Ι. Μ. Κουδουμά.
-Την Παρασκευήν 9ην Δεκεμβρίου 2016, εδέχθη τον κ. Αλέξανδρον Χριστοφάκην, εκ Σίβα, τον κ. Ζαχαρίαν Κουγιουμτζή, λογιστήν, εκ Μοιρών, τον κ. Αλέξανδρον Βγόντζαν, Καθηγητήν Ψυχιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Παν/μίου Κρήτης και Διευθυντήν της Ψυχιατρικής Κλινικής ΠΑΓΝΗ, τον κ. Νικόλαον Καλαϊτζάκην, εξ Αγ. Βαρβάρας και τον Αιδεσιμολ. Πρεσβ. Νικόλαον Κοκολάκην, Εφημέριον Αγ. Βαρβάρας.
-Το Σάββατον 10ην Δεκεμβρίου 2016, μετέβη εις το εν «Λειβαδιώτη» κτήμα της Ι. Μητροπόλεως.
-Την Κυριακήν 11ην Δεκεμβρίου 2016, ελειτούργησεν εις τον Ι. Μητροπολιτικόν Ναόν Αγ. Γεωργίου Μοιρών.
-Την Δευτέραν 12ην Δεκεμβρίου 2016, εδέχθη τον Αιδεσ. Πρωτ. Γεώργιον Ραπτάκην, Εφημέριον Αγ. Δέκα. Το απόγευμα μετέβη εις Ηράκλειον και προήδρευσε Επιτροπής δια την προετοιμασίαν του 3ου Διεθνούς – Διεπιστημονικού Συνεδρίου Γόρτυνας. Το εσπέρας επέστρεψεν εις την Έδραν αυτού.
-Την Τρίτην 13ην Δεκεμβρίου 2016, εδέχθη τον Πανοσιολ. Αρχιμ. Παρθένιον Βουλγαράκην, Ηγούμενον της Ι. Μονής Οδηγητρίας.
-Την Τετάρτην 14ην Δεκεμβρίου 2016, εδέχθη την επίσκεψιν των μαθητών της ΣΤ΄ τάξεως του 1ου Δημοτικού Σχολείου Τυμπακίου, ωμίλησεν εις αυτούς και διένειμεν εις αυτούς, καθώς και εις τους συνοδούς διδασκάλους, Καινάς Διαθήκας, έκδοσιν της Ι. Μητροπόλεως. Τη αυτή ημέρα εδέχθη την κ. Μαρίναν Τουρνά, εκ Μοιρών και τον κ. Δημήτριον Τορνεσάκην, εκ Μοιρών.
-Την Πέμπτην 15ην Δεκεμβρίου 2016, ησχολήθη με την τακτοποίησιν των χώρων του 2ου ορόφου, άνωθεν του Πολιτιστικού Κέντρου – Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ι. Μητροπόλεως.
-Την Παρασκευήν 16ην Δεκεμβρίου 2016, επεσκέφθη το Λύκειον Τυμπακίου, ωμίλησε εις τους μαθητάς της Γ΄ Λυκείου και διένειμεν εις τους καθηγητάς και μαθητάς, Καινάς Διαθήκας, έκδοσιν της Ι. Μητροπόλεως. Το απόγευμα μετέβη εις την, εν Ηρακλείω, αίθουσαν Ανδρόγεω του Δήμου Ηρακλείου και παρέστη εις την παρουσίασιν του βιβλίου της Αιδεσιμολ. Πρεσβ. Χαραλάμπους Παπαδοπούλου, Προϊσταμένου της Ενορίας Πύργου Μονοφατσίου “Η ενοχή της χαράς”. Το εσπέρας επέστεψεν εις την Έδραν αυτού.
-Το Σάββατον 17ην Δεκεμβρίου 2016, εδέχθη τον Αιδεσ. Πρεσβ. Μιχαήλ Ματαλλιωτάκην, Εφημέριον Κοκκίνου Πύργου.
-Την Κυριακήν 18ην Δεκεμβρίου 2016, παρηκολούθησε, εν τω Αμφιθεάτρω του Πολιτιστικού Κέντρου την παρουσίασιν του βιβλίου του αειμνήστου Καθηγητού Ἀρχαιολογίας: «Αntonino Di Vita», «Η ΓΟΡΤΥΝΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, δεκαπέντε αιώνες αστικού βίου». Την παρουσίασιν διοργάνωσαν τό Πολιτιστικόν Κέντρον της Ι. Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας και η Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου.
Το πρόγραμμα είχε ως εξής: «A΄ Μέρος. Παρουσίαση τοῦ βιβλίου.
«Μικρό βιογραφικό τοῦ Καθηγητῆ Antonino Di Vita». Από τό Περιοδικό ˝Ἐν Ἐσόπτρῳ˝ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γορτύνης & Ἀρκαδίας, τ. 20/2011».
«Ἡ ἀρχαία Γόρτυνα, μέσα ἀπό τό βιβλίο τοῦ Antonino Di Vita». Παυλῖνα Καραναστάση, Καθηγήτρια κλασσικῆς ἀρχαιολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Κρήτης.
«Ἀπό τή Ρωμαϊκή στή Βυζαντινή Γόρτυνα: Διαβάζοντας τόν Antonino Di Vita». Χριστῖνα Τσιγωνάκη, Ἐπίκουρη Καθηγήτρια βυζαντινῆς ἀρχαιολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Κρήτης.
«Μερικές ἐπισημάνσεις, ἀπό τό βιβλίο τοῦ Καθηγητῆ Antonino Di Vita: “Γόρτυνα τῆς Κρήτης, Δεκαπέντε αἰῶνες ἀστικοῦ βίου”. Προβολή διαφανειῶν». Σεβ. Μητροπολίτης Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακάριος.
Τήν ἐκδήλωση παρουσιάζει ὁ κ. Δημήτριος Χ. Σάββας, Προϊστάμενος τῆς Βικελαίας Δημοτικῆς Βιβλιοθήκης Ἡρακλείου.
Β΄ Μέρος. Χριστουγεννιάτικοι ὕμνοι.
Ὕμνοι καί κάλαντα Χριστουγέννων, ἀπό Χορωδία τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς «Ἅγιος Τίτος» τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γορτύνης & Ἀρκαδίας, ὑπό τή διεύθυνση τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρεσβ. Νικολάου Κοκολάκη, Καθηγητοῦ τῆς Σχολῆς».
-Την Δευτέραν 19ην Δεκεμβρίου 2016, εδέχθη τον Αιδεσιμολ. Πρωτ. Εμμ. Μπαριτάκην, Εφημέριον Κισσών. Τη αυτή ημέρα παρηκολούθησε την χριστουγεννιάτικην εκδήλωσιν του, εν Πόμπια, Κρατικού Ιδρύματος Αποθεραπείας και Αποκατάστασης παιδιών με αναπηρία.
-Την Τρίτην 20ήν Δεκεμβρίου 2016, ησχολήθη μετά της εορτίου αλληλογραφίας του αγίου δωδεκαημέρου.
-Την Τετάρτην 21ην Δεκεμβρίου 2016, μετέβη εις Ηράκλειον και μετέσχε της τριμελούς Συνοδικής Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας Κρήτης, ήτις είχε συνάντησιν μετά του Εξοχ. Πρωθυπουργού της Ελλάδος κ. Αλεξίου Τσίπρα. Το απόγευμα επέστρεψεν εις την Έδραν αυτού. Το εσπέρας εδέχθη τον Αιδεσ. Πρεσβ. Ιωάννην Χαλκιαδάκην, Εφημέριον Καπαριανών και τον Αιδεσιμολ. Πρεσβ. Παντ. Παξιμαδάν, Εφημέριον Ασημίου.
-Την Πέμπτην 22αν Δεκεμβρίου 2016, εδέχθη τον κ. Παν. Μόσχον, Αγιογράφον, εξ Ηρακλείου, τον Αιδεσ. Πρωτ. Παναγιώτην Δούλην, Εφημέριον Αγ. Θωμά και τον Οσιολ. Μοναχόν Τιμόθεον, εκ της Ι. Μονής Βροντησίου.
-Την Παρασκευήν 23ην Δεκεμβρίου 2016, εορτή των Αγ. Δέκα Μαρτύρων Κρήτης, συνελειτούργησε μετά του Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Δαμασκηνού και Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κυρίλλου, εν τω πανηγυρίζοντι Ι. Ν. των Αγ. Δέκα της ομωνύμου Κωμοπόλεως.
-Το Σάββατον 24ην Δεκεμβρίου 2016, εδέχθη μέλη της νεανικής συντροφιάς της Ενορίας Πόμπιας η οποία έψαλε τα κάλαντα και ύμνους των Χριστουγέννων.
-Την Κυριακήν 25ην Δεκεμβρίου 2016, εορτή της Γεννήσεως του Κυρίου, ελειτούργησεν εις τον Ι. Μητροπολιτικόν Ν. Αγ. Γεωργίου Μοιρών ανεγνώσθη η επί τοις Χριστουγέννοις Εγκύκλιος της Α. Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, μετά το πέρας της οποίας εψάλη ο πολυχρονισμός του Παναγιωτάτου Πατριάρχου.
-Την Δευτέραν 26ην Δεκεμβρίου 2016, ησχολήθη μετά της εορτίου αλληλογραφίας του αγίου δωδεκαημέρου.
-Την Τρίτην 27ην Δεκεμβρίου 2016, παρηκολούθησε, εν τω Αμφιθεάτρω του Πολιτιστικού Κέντρου την χριστουγεννιάτικην εκδήλωσιν του Μουσείου Χριστιανικής Τέχνης «Αγία Αικατερίνη Σιναϊτών», τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ι. Αρχιεπισκοπής Κρήτης, κατόπιν προσκλήσεως του Πολιτιστικού Κέντρου της Ι. Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας. Κατά την ειρημένην εκδήλωσιν ωμίλησεν ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος, με θέμα: «Η εορτή των Χριστουγέννων μέσα από την εικόνα της Γεννήσεως». Επίσης Ο καθηγητής μουσικής, κ. Ανδρέας Γιακουμάκης, ερμήνευσε με τους συνεργάτας του τα παλαιά κρητικά κάλαντα των Χριστουγέννων, κατεγράφησαν εις τα μουσικά χειρόγραφα του μακαριστού Παύλου Βλαστού. Τα κάλαντα αυτά ηκούσθησαν δια πρώτην φοράν μετά από ενάμισι σχεδόν αιώνα. Ωσαύτως η επιμελήτρια του εν λόγω Μουσείου κ. Έφη Ψιλάκη, ανέλυσε την πολυπρόσωπον εικόνα «Τι Σοι προσενέγκωμεν, Χριστέ», η οποία εκτίθεται εις το ως άνω Μουσείον.
-Την Τετάρτην 28ην Δεκεμβρίου 2016, ησχολήθη μετά της εορτίου αλληλογραφίας του αγίου δωδεκαημέρου.
-Την Πέμπτην 29ην Δεκεμβρίου 2016, ησχολήθη με την ανανέωσιν της ιστοσελίδος της Ι. Μητροπόλεως.
-Την Παρασκευήν 30ήν Δεκεμβρίου 2016, εδέχθη τον κ. Παντελεήμονα Τζωρτζάκην, εκ Πόμπιας και την κ. Ευαγγελίαν Κτενιαδάκη, εκ Μοιρών.
-Το Σάββατον 31ην Δεκεμβρίου 2016, Το εσπέρας ετέλεσεν εις το Πολιτιστικόν Κέντρον της Ι. Μητροπόλεως την ι. ακολουθίαν της ευλογίας της αγιοβασιλόπιττας της Ι. Μητροπόλεως, ηυχαρίστησε πάντας τους βοηθούντας το έργον της Ι. Μητροπόλεως, ηυχήθη καταλλήλως δια το νέον έτος και διένειμεν αγιοβασιλόπιτταν.