Δεκέμβριος 2015

Δεκέμβριος 2015
Ο Σεβ. Μητροπολίτης Γορτύνης και Αρκαδίας κ. Μακάριος:

-Την Τρίτην 1ην Δεκεμβρίου 2015, ησχολήθη με την τακτοποίησιν των χώρων του 2ου ορόφου, άνωθεν του Πολιτιστικού Κέντρου – Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ι. Μητροπόλεως.
-Την Τετάρτην 2αν Δεκεμβρίου 2015, εδέχθη τον κ. Νικόλαον Πρινιανάκην, Διευθυντήν του εν Μοίραις Καταστήματος της Παγκρήτιας Τράπεζας, τον Οσιωτ. Ιερομόναχον Κύριλλον Αλεξάκην εκ της Ι. Μ. Αγ. Νικολάου Ζαρού, την κ. Ειρήνην Παπαδάκη, εξ Απεσωκαρίου, τον κ. Εμμ. Καβαλαράκην, εκ Στόλων, τον Αιδεσιμολ. Πρεσβ. Μιχαήλ Παπαδάκην, Εφημέριον Ενορίας Ασημίου, τον Πανοσ. Αρχιμ. Νεκτάριον Γκίνον, αδελφόν της Ι. Μονής Απεζανών, μέλος της Διοικούσης Επιτροπής του Τμήματος καταγραφής-διαφύλαξης εκκλησιαστικής και πολιτιστικής κληρονομίας του Πολιτιστικού Κέντρου – Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ι. Μητροπόλεως, με τον οποίον είχε συνεργασίαν δια θέματα της αρμοδιότητος αυτού και τον κ. Ιωάννην Τζεϊρανάκην, συνεργάτην του Πολιτιστικού Κέντρου της Ι. Μητροπόλεως. Το εσπέρας ησχολήθη με την τακτοποίησιν των χώρων του 2ου ορόφου, άνωθεν του Πολιτιστικού Κέντρου – Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ι. Μητροπόλεως.
-Την Πέμπτην 3ην Δεκεμβρίου 2015, μετέβη εις την γενέτειραν αυτού Δαφνές.
-Την Παρασκευήν 4ην Δεκεμβρίου 2015, εορτή της Αγ. Βαρβάρας, ελειτούργησεν εις τον εορτάζοντα Ι. Ναόν Αγ. Βαρβάρας της ομωνύμου Κωμοπόλεως και εχειροθέτησεν εις Αναγνώστην τον κ. Ελευθέριον Κοκολάκην, ιεροψάλτην της Ενορίας.
-Τo Σάββατον 5ην Δεκεμβρίου 2015, ησχολήθη με την τακτοποίησιν των χώρων του 2ου ορόφου, άνωθεν του Πολιτιστικού Κέντρου – Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ι. Μητροπόλεως.
-Την Κυριακήν 6ην Δεκεμβρίου 2015, ησχολήθη με την οργάνωσιν των τμημάτων του Πολιτιστικού Κέντρου – Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ι. Μητροπόλεως.
-Την Δευτέραν 7ην Δεκεμβρίου 2015, ησχολήθη με την οργάνωσιν των τμημάτων του Πολιτιστικού Κέντρου – Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ι. Μητροπόλεως.
-Την Τρίτην 8ην Δεκεμβρίου 2015, ησχολήθη με την οργάνωσιν των τμημάτων του Πολιτιστικού Κέντρου – Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ι. Μητροπόλεως.
-Την Τετάρτην 9ην Δεκεμβρίου 2015, εδέχθη τον Αιδεσ. Πρωτ. Γεώργιον Ραπτάκην, Εφημέριον Αγ. Δέκα, τον Ιερολογ. Διάκονον Γαβριήλ Χατζηδάκην, Πρόεδρον της Επιτροπής Διοικήσεως – Διαχειρίσεως της Ι. Μονής Απεζανών με τον οποίον είχε συνεργασίαν δια θέματα της Ι. Μονής αυτού, τον Πανοσ. Αρχιμ. Νεκτάριον Γκίνον, αδελφόν της Ι. Μονής Απεζανών, μέλος της Διοικούσης Επιτροπής του Τμήματος καταγραφής-διαφύλαξης εκκλησιαστικής και πολιτιστικής κληρονομίας του Πολιτιστικού Κέντρου – Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ι. Μητροπόλεως, με τον οποίον είχε συνεργασίαν δια θέματα της αρμοδιότητος αυτού και τον κ. Ιωάννην Τζεϊρανάκην, συνεργάτην του Πολιτιστικού Κέντρου της Ι. Μητροπόλεως.
-Την Πέμπτην 10ην Δεκεμβρίου 2015, ησχολήθη με την τακτοποίησιν εξωτερικών χώρων του οικήματος του Πολιτιστικού Κέντρου της Ι. Μητροπόλεως.
-Την Παρασκευήν 11ην Δεκεμβρίου 2015, εδέχθη τον Αιδεσιμολ. Πρεσβ. Νικόλαον Κοκολάκην, Διευθυντήν του Πολιτιστικού Κέντρου – Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ι. Μητροπόλεως, με τον οποίον είχε συνεργασίαν δια την λειτουργίαν των τμημάτων του εν λόγω Κέντρου.
-Το Σάββατον 12ην Δεκεμβρίου 2015, ησχολήθη με την εκδόσιν του περιοδικού της Ι. Μητροπόλεως «Εν Εσόπτρω».
-Την Κυριακήν 13ην Δεκεμβρίου 2015, εορτή του Αγ. Ευγενίου, ελειτούργησεν εις τον εορτάζοντα Ι. Ναόν του Αγ. Ευγενίου του Πολιτιστικού Κέντρου της Ι. Μητροπόλεως. Προ της απολύσεως ετέλεσε τρισάγιον υπέρ αναπαύσεως του αοιδίμου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρού Ευγενίου.
-Την Δευτέραν 14ην Δεκεμβρίου 2015, εδέχθη τον κ. Κων. Σταυρουλάκην, καθηγητήν Βυζ. και ευρωπαϊκής μουσικής, διευθυντήν του τμήματος χορωδίας παραδοσιακής μουσικής “Κεντρώας Κρήτης Μελωδοί” του Πολιτιστικού Κέντρου της Ι. Μητροπόλεως και διευθυντήν της Σχολής βυζ. Μουσικής «Αγ. Τίτος» του αυτού Κέντρου, με τον οποίον είχε συνεργασίαν δια θέματα της αρμοδιότητος αυτού.
-Την Τρίτην 15ην Δεκεμβρίου 2015, εδέχθη τον κ. Κων. Σταυρουλάκην, καθηγητήν Βυζ. και ευρωπαϊκής μουσικής, διευθυντήν του τμήματος χορωδίας παραδοσιακής μουσικής “Κεντρώας Κρήτης Μελωδοί” του Πολιτιστικού Κέντρου της Ι. Μητροπόλεως και διευθυντήν της Σχολής βυζ. Μουσικής «Αγ. Τίτος» του αυτού Κέντρου, με τον οποίον είχε συνεργασίαν δια θέματα της αρμοδιότητος αυτού, τον κ. Μιχ. Τρουλινόν, τεχνικόν, εκ Ρεθύμνου, με τον οποίον είχε συνεργασίαν δια την κατασκευήν πίδακος εις το ισόγειον του κτηρίου του Πολιτιστικού Κέντρου της Ι. Μητροπόλεως, τον Αιδεσ. Πρεσβ. Εμμ. Φραγκιουδάκην, Εφημέριον Περίου, τον Αιδεσ. Πρωτ. Βασίλειον Κοκαράκην, Εφημέριον του Ι. Μ. Ν. Αγ. Γεωργίου Μοιρών και τον Αιδεσιμολ. Πρεσβ. Γεώργιον Μπαριτάκην, κληρικόν της Ι. Μητροπόλεως.
-Την Τετάρτην 16ην Δεκεμβρίου 2015, εδέχθη την κ. Μαρίαν Βασιλάκη, εντεταλμένη του τμήματος θεατρικού παιχνιδιού και εικαστικού εργαστηρίου του Πολιτιστικού Κέντρου – Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ι. Μητροπόλεως, με την οποίαν είχε συνεργασίαν δια θέματα της ειρημένου τμήματος.
-Την Πέμπτην 17ην Δεκεμβρίου 2015, μετέβη εις το, εν Μοίραις, Συμβολαιογραφείον της κ. Ρ. Δροσανάκη δια θέματα της Ι. Μητροπόλεως. Τη αυτή ημέρα εδέχθη τας κ. κ. Μαρίαν Μαυρουδή και Κάλλιαν Τζίκα, διδασκάλους του τμήματος κοινωνικού φροντιστηρίου του Πολιτιστικού Κέντρου της Ι. Μητροπόλεως και τον κ. Γεώργιον Συγκελάκην, Στρατηγόν ε. α. εκ Σίβα. Το εσπέρας ησχολήθη μετά της εκδόσεως του περιοδικού της Ι. Μητροπόλεως «Εν Εσόπτρω».
-Την Παρασκευήν 18ην Δεκεμβρίου 2015, εδέχθη τον κ. Νικόλαον Κουζούλογλου, εκ Πόμπιας και τον Πανοσιολ. Αρχιμ. Παρθένιον Βουλγαράκην, Ηγούμενον της Ι. Μονής Οδηγητρίας. Τη αυτή ημέρα μετέβη εις το εν «Λειβαδιώτη» κτήμα της Ι. Μητροπόλεως.
-Το Σάββατον 19ην Δεκεμβρίου 2015, ησχολήθη με υποθέσεις Ενοριών της Ι. Μητροπόλεως.
-Την Κυριακήν 20ήν Δεκεμβρίου 2015, ησχολήθη με υποθέσεις Ενοριών της Ι. Μητροπόλεως.
-Την Δευτέραν 21ην Δεκεμβρίου 2015, εδέχθη διαφόρους κληρικούς δια υποθέσεις Ενοριών της Ι. Μητροπόλεως.
-Την Τρίτην 22αν Δεκεμβρίου 2015, εδέχθη τον Αιδεσ. Πρεσβ. Ζαχαρίαν Μακρυδάκην, Εφημέριον Γαλιάς, τον Πανοσ. Αρχιμ. Σωφρόνιον Καραγιαννάκην, Ηγούμενον της Ι. Μονής Αγκαράθου και τον Αιδεσ. Πρεσβ. Μιχαήλ Ρουσάκην, Εφημέριον Καμηλαρίου. Τη αυτή ημέρα μετέβη εις τον χώρον ανεγέρσεως των Γραφείων της Ι. Μητροπόλεως, έναντι του Ι. Καθεδρικού Ναού Αγ. Νεκταρίου Μοιρών.
-Την Τετάρτην 23ην Δεκεμβρίου 2015, εορτή των Αγ. Δέκα Μαρτύρων Κρήτης, συνελειτούργησε μετά των Σεβ. Μητροπολιτών Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Δαμασκηνού και Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γερασίμου εν τω πανηγυρίζοντι Ι. Ν. των Αγ. Δέκα της ομωνύμου Κωμοπόλεως. Είτα επραγματοποιήθη λιτανεία ήτις κατέληξεν εις τους τάφους των Αγ. Δέκα Μαρτύρων ένθα εγένετο η απόλυσις της Θ. Λειτουργίας.
-Την Πέμπτην 24ην Δεκεμβρίου 2015, εδέχθη διαφόρους καλαντιστάς και ησχολήθη με θέματα Ενοριών της Ι. Μητροπόλεως.
-Την Παρασκευήν 25ην Δεκεμβρίου 2015, εορτή της Γεννήσεως του Κυρίου, ελειτούργησεν εις τον Ι. Μητροπολιτικόν Ν. Αγ. Γεωργίου Μοιρών ανεγνώσθη η επί τοις Χριστουγέννοις Εγκύκλιος της Α. Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, μετά το πέρας της οποίας εψάλη ο πολυχρονισμός του Παναγιωτάτου Πατριάρχου ημών.
-Το Σάββατον 26ην Δεκεμβρίου 2015, ησχολήθη με θέματα διαφόρων υπηρεσιών, έχοντα σχέσιν με την Ι. Μητροπόλιν.
-Την Κυριακήν 27ην Δεκεμβρίου 2015, ελειτούργησεν εις την Ενορίαν Πιτσιδίων. Το απόγευμα ησχολήθη με θέματα διαφόρων υπηρεσιών, έχοντα σχέσιν με την Ι. Μητροπόλιν.
-Την Δευτέραν 28ην Δεκεμβρίου 2015, ησχολήθη με αποφάσεις του Μητροπολιτικού Συμβουλίου.
-Την Τρίτην 29ην Δεκεμβρίου 2015, ησχολήθη με την εκδόσιν του περιοδικού της Ι. Μητροπόλεως «Εν Εσόπτρω».
-Την Τετάρτην 30ήν Δεκεμβρίου 2015, ελειτούργησεν εις την Ενορίαν Καρδαμιανών. Τη αυτή ημέρα εδέχθη τον κ. Δημήτριον Πατεράκην, εξ Ηρακλείου και τον κ. Κων/νον Πετρόπουλον, εκ Μοιρών. Επί πλέον μετέβη εις, το εν Μοίραις, Συμβολαιογραφείον της κ. Ρούλας Δροσανάκη και υπέγραψε το συμβόλαιον αγοράς ραδιοφωνικής συχνότητος δια την δημιουργίαν ραδιοφωνικού Σταθμού της Ι. Μητροπόλεως υπό την επωνυμίαν: «Εύδιος Λιμήν».
-Την Πέμπτην 31ην Δεκεμβρίου 2015, εδέχθη τον Σεβ. Μητροπολίτην Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γεράσιμον. Το εσπέρας ετελέσθη εις το Πολιτιστικόν Κέντρον της Εκκλησίας η ι. ακολουθία της ευλογίας της αγιοβασιλόπιττας της Ι. Μητροπόλεως, υπό του Σεβ. αγίου Πέτρας ηυχαρίστησε πάντας τους βοηθούντας το έργον της Ι. Μητροπόλεως, ηυχήθη καταλλήλως εις τον νέον Μητροπολίτην της Εκκλησίας της Κρήτης κ. Γεράσιμον καθώς και δια το νέον έτος και διένειμεν αγιοβασιλόπιτταν.