Δέηση στο Αεροδρόμειο Τυμπακίου για την αλλαγή διοίκησής του, 5/8/2019.