Δέηση για την ανάπαυση των 25 εκτελεσθέντων κατοίκων Γέργερης και Νυβρίτου, από τα Γερμανικά Στρατεύματα Κατοχής, στον τόπο εκτέλεσης του, στη Γέργερη, Κυριακή 14/8/2022.