Δ΄ Κυριακή των νηστειών στην Ενορία Ροτασίου, 7/4/2019.