Γόρτυνα, Ἑσπερινός ἱ. μνήμης τῶν Ἁγ. Αποστόλων Πέτρου καί Παύλου, 28/6/2024.