Α´ χαιρετισμοί 3/3/2017, Ι. Μητροπολιτικός Ναός Αγ. Γεωργίου Μοιρών.

Α´ χαιρετισμοί 3/3/2017, Ι. Μητροπολιτικός Ναός Αγ. Γεωργίου Μοιρών