Από τους Α χαιρετισμούς, στον Ι. Μ. Ν. Αγ. Γεωργίου Μοιρών, 6/3/2020.