Από τον Αγιασμό των νέων χώρων των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Φαιστού και την κοπή της πίτας τους, 2/2/2018.