Από τον Αγιασμό της Γεωργικής Έκθεσης Μεσαράς, Βώροι 26/9/2019.