Από τον Αγιασμό της έναρξης των δραστηριοτήτων των τμημάτων του Πολιτιστικού μας Κέντρου, για το σχολικό έτος 2017-18, Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017.