Από τη Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του Πολιτιστικού μας Κέντρου, στην οποία συμμετείχαν παιδιά των Νεανικών μας Συνάξεων, (Μοίρες 17-12-2017).

Παιδιά των Νεανικών μας Συνάξεων, που συμμετείχαν στην χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του Πολιτιστικού μας Κέντρου και τραγούδησαν κάλαντα Σάμου, Πόντου και Κρήτης.