Από τη Θ. Λειτουργία της Ε´ Κυριακής των νηστειών 17-4-2016, Ενορία Γαλιάς

Από τη Θ. Λειτουργία της Ε´ Κυριακής των νηστειών 17-4-2016, Ενορία Γαλιάς