Από τη Θ. Λειτουργία στον οικισμό Μονόχωρο της Ενορίας Γαλιάς, Κυριακή 8/10/2017.