Από την τιμητική εκδήλωση στον Πύργο Μονοφ. για τον κ. Ζαχαρία Καλοχριστιαννάκη, συντ. εκπαιδευτικό, συγγραφέα, 10/11/2019.