Από την παρουσίαση του Βιβλίου: «Ο Ιωσήφ Φιλάγρης & τα Αστερούσια- Συμβολή στην τοπική ιστορία», που έγραψε ο Ζαχαρίας Δ. Καλοχριστιανάκης και εξέδωσε η Ι. Μονή Κουδουμά. Πύργος Μονοφ. 29/9/2018.