Από την παρουσίαση του Βιβλίου «Ο Άγ. Κυρ Ιωάννης ο Ξένος, ο εν τη Κρήτη», ύμνους έψαλε χορωδία της Σχολής Βυζ. Μουσικής «Αγ. Τίτος», του Πολιτιστικού μας Κέντρου 5/4/2016

9ksenos_2016

Από την παρουσίαση του Βιβλίου «Ο Άγιος Κυρ Ιωάννης ο Ξένος, ο εν τη Κρήτη», στο Πολιτιστικό μας Κέντρο 5/4/2016, όπου έψαλε ύμνους η χορωδία της Σχολής Βυζ. Μουσικής «Αγ. Τίτος», υπό τη διεύθυνση του π. Νικολάου Κοκολάκη, καθηγητού της Σχολής.