Από την παρουσίαση του βιβλίου: «Μοίρες, από την Κοινότητα στον Δήμο», του συγγραφέα κ. Δημητρίου Σάββα, πολύκεντρο Δήμου Φαιστού, Κυριακή 22/4/2018.