Από την πανήγυρη του Αγ. Αντωνίου στην Ι. Μονή Απεζανών, 17-1-2018.