Από την πανήγυρη του Αγ. Αντωνίου στην Ι. Μονή Απεζανών 17-1-2015

apezanes_1600001

apezanes_1600002 apezanes_1600003 apezanes_1600004 apezanes_1600005 apezanes_1600006 apezanes_1600007 apezanes_1600008 apezanes_1600009 apezanes_1600010

Από την πανήγυρη του Αγ. Αντωνίου στην Ι. Μονή Απεζανών 17-1-2015