Από την ομιλία του Τμήματος Σχολής Γονέων στο Πολιτιστικό μας Κέντρο, στις 20/11/2019.

sxoli_goneon_20-11-2019