Από την επίσκεψη του Πανεπιστημίου των Ορέων στη Μιαμού, 5/10/2018.