Από την εις Μοναχόν χειροθεσία του π. Μεθοδίου Ζαχαριουδάκη στην Ι. Μονή Απεζανών, 1/8/2020.