Από την εις Μοναχόν χειροθεσία του π. Ευγενίου Καμπουράκη στην Ι. Μονή Βροντησίου, 25/1/2020.